Een procedure tegen de Staat: hoe en waarom?

For this article in English, see here.

Doe je mee met onze rechtszaak om de kinderen en scholen veilig te houden?

Momenteel vinden zeer grote aantallen infecties plaats op scholen. Dit is gevaarlijk voor leerkrachten en leerlingen, en ook voor hun ouders en de bredere maatschappij. Het kabinet verdedigt deze situatie door te wijzen op het belang van onderwijs maar zonder ook echt zorg te dragen voor veilig onderwijs. Gek genoeg zijn kinderen uitgesloten van de 1,5m afstandsregels. En ouders die met de huidige viruscirculatie hun kind thuis houden krijgen problemen met de school, daarna met de leerplichtambtenaar en in meerdere gevallen al met Veilig Thuis, onder dreiging van gezinsopdeling dus.

Deze situatie is niet redelijk en zeker niet bevorderlijk voor de veiligheid, leerprestaties en levensgeluk van onze meest kwetsbare burgers: de kinderen. En nu duidelijker is dan ooit dat het kabinet de scholen niet serieus gaat beschermen blijft er slechts een rechtszaak over. Steun ons daarin!

Het kabinetsbeleid schaadt de veiligheid en leerprestaties van onze kinderen

Containment Nu! strijdt al sinds maart voor een indambeleid tegen het Coronavirus. Met veel testen, goed contactonderzoek, maskers in openbare gelegenheden, inreiscontroles en vooral duidelijke en eerlijke communicatie vanuit de overheid kan het virus maar moeilijk rondgaan. Op die manier kan de economie grotendeels open blijven, worden onze vrijheden niet teveel ingeperkt en gaan natuurlijk minder mensen sterven en langdurig ziek worden. Dit lukt vele landen in de wereld, van landen zoals IJsland tot Thailand. Ook Duitsland lukt het al een half jaar de viruscirculatie beperkt te houden. Wij willen dit ook voor ons mooie land.

Onze inzet tegen het beleid van het kabinet heeft wel tot beperkte successen geleid, maar momenteel lijdt het hoge aantal infecties weer tot zware druk op onze gezondheidszorg en maatschappij. Dat het kabinet hierin onvoldoende wil ingrijpen past bij een beleid waarin zoveel besmettingen niet per se als probleem worden gezien. Dat geldt in het bijzonder voor de scholen, die ondanks ons hoge algemene besmettingsniveau eigenlijk zonder bescherming open zijn. Dit leidt tot grote aantallen besmettingen op school van leraren en leerlingen, en daarmee tot veel uitval van klassen en ook tot tijdelijke sluiting van scholen. Ondertussen worden ouders die hun kinderen bezorgd thuishouden gemeld aan de leerplichtambtenaar en dan regelmatig gedreigd met boetes en erger.

Deze situatie doet geen recht aan het leerrecht van onze kinderen, en ook niet aan hun recht op veiligheid en gezondheid in de scholen waar ze verblijven. En dat terwijl het om onze meest kwetsbare burgers gaat. Wij willen deze situatie urgent verbeteren. En daarom hebben wij na breed overleg met vele belanghebbenden en organisaties besloten de overheid voor de rechter te slepen. Als het niet met praten kan, dan maar met dwang.

Wat gaan we vragen aan de rechter?

Onze aanpak is gericht op het normaliseren van de situatie in de scholen. Wij mikken daarbij op meerdere juridische doelwitten. Wij willen dat de overheid eerlijk en volledig communiceert over kinderen en Covid-19, dat kinderen veilig naar school kunnen en dat ouders niet vervolgd worden voor thuisonderwijs in deze moeilijke situatie.

In meer detail:

1. De desinformatie over kinderen moet stoppen. Op de site en Twitteracount van het RIVM en in communicatie van andere overheidsorganen komt de bewering naar voren dat minderjarigen nauwelijks besmettelijk zouden zijn, en bijna niet bevattelijk voor schade bij infectie, en dat scholen geen brandhaarden zijn van de epidemie. Dit is onwetenschappelijke onzin en daar moeten ze mee ophouden.

2. Omdat kinderen wel “normaal” besmettelijk en bevattelijk zijn, moet gewoon de 1,5m afstand regel worden toegepast voor hen. Dit geldt in ieder geval voor tieners, die hierin zeker niet anders zijn dan volwassenen. Waar de 1,5m afstand niet haalbaar is, kunnen mond-neusmaskers in de hele school een voldoende ingreep zijn.

3. Totdat de scholen op deze manier veilig zijn gemaakt, is het onredelijk ouders te vervolgen die hun kinderen thuishouden en daar goed onderwijs geven. De schoolplicht moet opgeschort worden tot de scholen veilig zijn (zoals gesteld onder punt 2) en de viruscirculatie onder de signaalwaarde van 7 infecties per dag per 100.000 inwoners is gekomen in een veiligheidsregio.

Aanpak

Wij hebben het zeer gerenommeerde advocatenkantoor Höcker Advocaten uit Amsterdam bereid gevonden deze historische zaak op zich te nemen. Dit zijn de beste advocaten in Nederland voor zo'n zaak. Dat moet ook, want een rechter vindt het veroordelen van de overheid in zo'n crisis niet leuk. En toch moet het, en we gaan proberen dat af te dwingen. Voor honderdduizenden gezinnen en indirect ook miljoenen mensen die zeer grote gezondheidsrisico's lopen bij infectie met SARS-Cov-2, infecties die vaak (meestal?) via school lopen.

Er is een stichting opgericht die een kort geding zal voeren vanuit het algemene belang van veilige scholen en kinderen. Voor de financiering van de zaak zal Platform Containment Nu! in samenwerking met andere organisaties een Crowdfunding opzetten. Er is 15.000 euro nodig, wat gezien de eerdere successen met geld ophalen van het platform goed haalbaar moet zijn. Maar dan hebben we wel de hulp nodig van iedereen die ons doel steunt en iets kan missen!

Procederen, een laatste optie

Procederen is tijdrovend, duur en in principe niet constructief. Wij willen ook niet graag onze overheid voor de rechter slepen. Maar wij zien veel te veel bange, beschadigde, vertwijfelde en zelfs vervolgde kinderen en gezinnen om niet in actie te komen. Ook heeft dit coronabeleid onze welvaart, vrijheid en volksgezondheid tot inzet, en we zouden wel eens flink kunnen verliezen. Dan maar nu een rechtszaak om veel erger later te voorkomen, toch?

Wat kunt u doen?

In de eerste plaats ons steunen in uw sociale omgeving door uit te leggen hoe u denkt over de open onbeschermde scholen en het lastig vallen van gezinnen. En houdt u zelf uw kinderen thuis? Dan is het belangrijk dat u uw verhaal met ons en de rechter deelt, en vrienden en kennissen in die situatie vraagt dat te doen. Hopelijk wilt u mede-eiser worden. Ook valt of staat de zaak met geld, dus geef wat u kunt missen om dit historische project mogelijk te maken, zie de Crowdfunding op de home page (of als die nog niet live is dan op de site van Containment Nu. En volg Containment Nu! op Twitter, Facebook en www.containmentnu.nl voor updates.

Wilt u meedoen?

Om mede-eiser te worden moet u uw verhaal (1-3 pagina's) als PDF of foto naar ons sturen via mick@containmentnu.nl. Een voorbeeld staat op deze site. Ook moet u even melden dat u partij wilt zijn. Dit kost geen geld en het is ook anoniem (tenzij u zelf de media opzoekt of de advocaten van de Staat met uw naam gaan strooien, wat uigesloten en verboden is). U helpt zo uw gezin veilig en goed onderwezen te houden, en steunt een historische en wie weet beslissende rechtszaak tegen de Rijksoverheid!

Doneer nu

Voor deze rechtszaak hebben we € 15.000 nodig. Help mee om deze juridische procedure mogelijk te maken.

aan het laden